Wellness är ett brett begrepp som används överallt i samhället.
Ser man till ordets bokstavliga betydelse, står det för ett – fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ett välmående ur ett bredare perspektiv, med andra ord. Men det står också för de ”ansträngningar” det innebär att uppnå ett sådant välbefinnande. Det kan med andra ord betyda både själva det statiska stadiet och även en aktivitet(en) för att nå dit. Det handlar inte heller bara om att må bra på så sätt att man är ”fri från sjukdomar”, dvs kliniskt sett frisk och välmående. Man ska också ha tillfälle och möjligheter att utvecklas fritt inom och till sin fulla potential. Utrymme och förutsättningar till att få växa som människa, helt enkelt.

Åtta typer av wellness

Man brukar tala om åtta olika stadier av välmående.
De två som brukar premieras i dagens mer eller mindre stressiga och många gånger relativt ytliga samhälle, är Fysisk wellness, och Social wellness.

Ett socialt välmående

är nödvändigt för att du ska kunna skapa och knyta nya sociala kontakter och värdefulla gemenskaper, men också för att kunna gå in i och bibehålla djupa relationer och/eller partnerskap. Mår du bra socialt, har du alltså möjligheter att skapa dig ett social nätverk, och att upprätthålla olika sociala roller i dessa dina olika nätverk.

Ett fysiskt välmående

innebär att ta hand om sin kropp genom att lyssna till dess signaler, och vara medveten om vilka förutsättningar som gäller för att just din kropp ska må så bra som möjligt. Detta innebär förstås att äta bra, och röra på sig lagom mycket, men det innebär också att lyssna på din kropp om den börjar signalera att den på något sätt inte mår bra. Ju tidigare du är lyhörd över vad din kropp behöver, om det så bara är vila eller läkarvård och/eller mediciner, desto större chans har du att återhämta dig snabbt igen.

Både fysisk hälsa och ett lyckat social liv är på många sätt något som upphöjs väldigt mycket i sociala medier och i vårt vardagliga liv. Det ger helt enkelt bra status att ha ett stort socialt nätverk och ett aktivt liv med en vältränad kropp.

Övriga aspekter:

  • Mentalt välmående,
  • Välbefinnande i din närmiljö,
  • Ekonomiskt stabilitet,
  • Intellektuellt välmående,
  • Yrkesmässigt välmående
  • Andligt välmående.

Glöm inte bort det inre!

Den mentala formen av ditt välmående innebär bland annat att lära sig hur man bäst funkar i stressiga eller pressade situationer, och hur man därmed bör agera i sådana. Det handlar alltså om att lära sig så mycket som möjligt om sig själv och sina egna förutsättningar så att man har möjlighet att utvecklas i takt med erfarenheterna man får. Den andliga delen av ditt välmående liknar på sätt och vis den mentala. Men i den mentala delen handlar det mer om att utveckla sina egna riktlinjer vad gäller både moral och meningsfullhet. Dessa riktlinjer använder du dig sedan av i ditt vardagliga liv, både när du stöter på problem eller i helt vardagliga skeenden. Även om det här låter som ganska självklara saker, är det vår övertygelse att dessa ämnen: att det finns fler och många och mångsidiga sätt att må bra på, är väl värda att lyfta mer än vad de idag blir lyfta!

Hur gör man då för att uppnå alla dessa olika typer av välmående? Sanningen är att arbetet med att uppnå balans och välmående är en ständig pågående process. Man behöver dock inte alls se det som någon slags tröstlöst oändlighetsjobb! utan snarare så här: arbetet för att uppnå balans är väldigt nära sammanflätat med resultaten man får ut av att ha denna balans. Det är alltså en hel del jobb, men samtidigt en hel del resultat och ”valuta för dina insatser”: på samma gång! Det enda du behöver göra är faktiskt att komma igång, och göra dig själv medveten om vad just du behöver och vad du skulle kunna börja med.

Lycka till!