Välj rätt paddelbräda för dina behov

Nämn bräda och vatten och du kan säkert tänka på flera olika slags brädor och vattensporter. Du kanske tänker på paddelbrädor, eller SUP som det också kallas eller surfbräda. Men även om det kan vara lätt att förväxla en paddelbräda och en surfbräda så finns det flera avgörande skillnader mellan de två.

Exempelvis så är en paddelbrädpr är vanligtvis större och bredare än en surfbräda och har en plattare form och i ett annat material. Du använder också en paddel för att driva paddelbrädan framåt medan du använder armarna för att få fart på en surfbräda. Båda typerna av brädor har sina egna unika användningsområden. Det är därför viktigt att välja rätt typ av bräda beroende på dina behov och vad du vill använda den för.

Så ser du skillnad på en paddelbräda och en surfbräda

Här är några sätt som en paddelbräda skiljer sig åt från en surfbräda:

  • Storlek. En paddelbräda är vanligtvis större än en surfbräda, både vad det gäller längd och bredd. Paddelbrädan är utformad för att ge stabilitet när du står på den och paddlar. En surfbräda är istället utformad för att ge manövrerbarhet när du surfar på vågor.
  • Form. Paddelbrädor har vanligtvis en plattare och bredare form än en surfbräda vilket ger en stabil plattform när du står på den och paddlar. En surfbräda har en mer spetsig form för att möjliggöra snabba svängar och manövrer på vågor.
  • Material. Paddelbrädor tillverkas ofta av hållbart material som epoxy eller trä, medan surfbrädor oftare tillverkas av polyuretan eller polystyrenskum. Detta beror på att paddelbrädor vanligtvis används på lugna vatten. Surfbrädor utsätts istället för mer slitage och påfrestning av vågor.
  • Paddel. En av de mest avgörande skillnaderna mellan en paddelbräda och en surfbräda är att en paddel används för att driva paddelbrädan framåt. En surfbräda använder inte en paddel, utan du står upp och paddlar med armarna för att få fart på brädan och ta dig ut på vågorna.
  • Användning. En paddelbräda används vanligtvis för paddling på stilla vatten som sjöar, floder och lugna havsvikar, medan en surfbräda används för att surfa på vågor i havet.

Sök jobb som sjuksköterska – via bemanningsföretag

Det råder ingen större brist på jobb för den som är utbildad sjuksköterska men däremot är det många som vittnar om mycket att göra, mycket övertid och dåliga villkor. Att vara anställd medför en viss trygghet men det är också svårt att påverka den egna arbetssituationen. För en sjuksköterska som är öppen för att prova något nytt finns möjlighet att arbeta för ett bemanningsföretag – något som kan ge både mer frihet och bättre lön.

Sök jobb som sjuksköterska hos bemanningsföretag

Det finns gott och sjuksköterskor som vittnar om dåliga arbetsvillkor och säkert lika många som verkligen brinner för sitt arbete och inte vill byta bana. Ett alternativ för den som fortsatt vill ha ett jobb som sjuksköterska är att söka sig till ett bemanningsföretag i stället för en ”vanlig” arbetsgivare.

Det är enkelt och fungerar ungefär som att söka ett vanligt jobb som sjuksköterska:

  • Hitta ett passande företag – i Sverige finns flera bemanningsföretag inom vårdsektorn. Sök på nätet för att se hur utbudet ser ut och välj ut en eller ett par som känns intressanta.
  • Skicka in en intresseanmälan – Hos åtminstone ett par av företagen finns möjligheten att skicka in en intresseanmälan direkt på nätet.
  • Företaget genomför kontroller – Företaget genomför noggranna kontroller innan någon anställs, vilka görs bland annat mot IVO och tidigare arbetsgivare.
  • Kontakt och intervju – Företaget tar kontakt med den som har lämnat en intresseanmälan för intervju, frågor och annat som känns viktigt för båda parter inför ett eventuellt samarbete.

Det är relativt lätt att få jobb som sjuksköterska hos ett bemanningsföretag – det brukar finnas gott om uppdrag och behovet är stort runt om i mer eller mindre hela landet. En sjuksköterska som väljer att registrera sig får tillgång till alla tillgängliga uppdrag och kan på så sätt själv välja vilka jobb som ska utföras.

Vilka är fördelarna med att arbeta för ett bemanningsföretag?

En av dom stora fördelarna med att arbeta som sjuksköterska via ett bemanningsföretag är att det finns större möjligheter att påverka den egna arbetssituationen. En annan fördel är att det i regel ger bättre betalt och flera som valt den här vägen arbetar mindre än tidigare men får ändå mer pengar på kontot varje månad.

Det ger kort och gott mer frihet och det är sjuksköterskorna själva som väljer bland dom tillgängliga uppdragen.

Efterfrågas hälsokontroll i Stockholm?

Har du koll på din hälsa? Även om man känner sig frisk och inte har några som helst symptom på sjukdom kan det ändå finnas något som smyger i kroppen. Vissa sjukdomstillstånd utvecklas långsamt men kan bli otroligt allvarliga utan åtgärd. Genom att boka in en hälsokontroll i Stockholm med jämna mellanrum kan du upptäcka om något skulle vara fel i god tid. Ju tidigare man upptäcker vissa sjukdomar, desto bättre förutsättningar får man för att kunna åtgärda och bli frisk. Det finns olika sorters hälsokontroller i Stockholm, vissa är enklare och andra mer omfattande. Priset varierar naturligtvis därefter. Men du bör inte låta priset vara avgörande i något så viktigt som ditt eget välmående.

En komplett undersökning

En hälsokontroll i Stockholm kan se ut på olika sätt, ofta börjar man med att prata med en läkare om sitt hälsotillstånd. Man får även genomgå en helkroppsundersökning där läkaren utför såväl kontroll av EKG, längd, vikt och blodtryck. Detta är i regel den grundläggande undersökningen. Därefter kan läkaren även kontrollera status av lymfkörtlar, mun, öron, mage och kroppens reflexer. Utvändigt brukar man även kolla igenom kroppen efter avvikande leverfläckar. På olika företags hemsidor kan du oftast se hela listan på vad som ingår.

Tester och blodprov

Många saker läkaren kontrollerar under en hälsokontroll i Stockholm sker med hjälp av blodprov. Läkaren kan exempelvis beställa upp till 21 olika prover som järn, blodstatus, kreatinin och blodfetter. Även prover av urinet kan ingå i en hälsokontroll i Stockholm. Efter att proverna testats får man vanligtvis svar via e-post. Genom urin- och blodprover kan man snabbt upptäcka avvikande resultat som för låga eller höga värden som vanligtvis går att åtgärda med tillskott. I Stockholmsområdet finns det många fristående aktörer som erbjuder hälsokontroll i Stockholm. Gå in på några olika företags hemsidor för att se vilka priser de tar och vad som ingår. Om du behöver hjälp med något akut, kanske ojämn hjärtrytm eller något annat, bör du ringa 112 direkt. Vissa symptom ska man inte vänta med att undersöka utan bör få hjälp omgående. Det är bättre att du ringer 112 en gång för mycket än en gång för lite.

Anställningsformer i assistansbolag

Funderar du på att söka jobb hos ett assistansbolag? Bor du i en större stad, Stockholm eller Göteborg till exempel (i synnerhet Stockholm) har du många olika arbetsgivare att gå till. Vad du kan få i lön och vilka arbetsvillkor som råder, däribland anställningsformer, kommer att variera beroende på varåt du söker dig. I den här texten talar vi om de anställningsformer som är vanligast att assistansbolag använder sig av.

Visstidsanställning

Visstidsanställning, så länge som uppdraget varar, är den mest förekommande anställningsformen inom personlig assistans överlag. Anställda hos assistansbolag som arbetar regelbundet med schema är normalt visstidsanställda. Uppsägning kan då ske på grund av särskilda skäl, om brukaren väljer att inte anlita bolaget längre eller om brukaren går bort. ”Särskilda skäl” kan till exempel vara att assistansbolaget inte kan garantera assistansens säkerhet och kvalitet, eller att brukare och assistent inte längre fungerar tillsammans. I sådana fall är uppsägningstiden på mellan två veckor och en månad.

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställningar används för fasta tjänster, och uppsägningstid är då minst en månad och stiger ju längre man arbetar. En anställd med tillsvidareanställning kan enbart sägas upp om det finns sakliga skäl för det. Det kan till exempel vara arbetsbrist eller att assistenten missköter arbetet på ett allvarligt sätt. Här finns det regler om i vilken turordning de anställda får sluta i, samt lön under uppsägningstiden. Det här kan hittas i olika kollektivavtal.

Vikariat

Att vara anställd under ett vikariat hos ett assistansbolag är ganska vanligt, i såväl större städer som Stockholm som i mindre städer och orter i landet. Som vikarie fyller man en namngiven persons plats tillfälligt, det kan till exempel vara för att den personen är sjukskriven eller är på semester. Skulle den frånvarande personen behöva längre tid från arbetet, kan ett vikariat förlängas. Däremot kan du behöva lämna din plats som vikarie tidigare än överenskommet, om ordinarie personal återvänder till arbetet tidigare än väntat.

Timanställning

En timanställd assistent arbetar vid särskilda tillfällen. När dessa tillfällen ska ske kommer arbetsgivare och assisten överens om på förhand. Vanligt är att det kan vara på ganska kort varsel, eftersom behovet kan uppstå när någon blir sjuk till exempel.

Svenskt Näringsliv bedömer Gävles företagsklimat

För 20 år sedan började branschorganisationen Svenskt Näringsliv att mäta de 290 kommunernas företagsklimat. Då var antalet kommuner som aktivt arbetade med näringslivsfrågor betydligt färre än idag. Nu är organisationens undersökning en viktig del av kommunernas arbete för att främja det lokala näringslivet.

Frågorna i undersökningen förändras något över tid, vilket gör att de områden som berörs är alltid aktuella. Undersökningen syftar till att framhäva de skillnader som finns mellan olika kommuner, belysa positiva exempel på kommuner med gott företagsklimat och bidra till att skapa en diskussion i kommunerna. Gävle kommun är naturligtvis väldigt medvetna om att näringslivet i Gävle är negativt inställda till det företagsklimat som idag råder i kommunen.

I sin målsättning “Vision 2025” sätter Gävle kommun upp en målsättning för det lokala företagsklimatet: år 2025 ska Gävle vara en av de mest attraktiva platserna för svenska företagare. Om man ska tro Svenskt Näringslivs undersökning, där Gävle placerar sig i det absoluta bottenskiktet bland landets 290 kommuner, finns det en hel del som måste göras för att målsättningen ska kunna nås.

Lågt intresse i Gävle för Svenskt Näringslivs enkät

Under perioden januari-april 2017 har 400 ledamöter i kommunfullmäktige i Gävle kommun samt 2 000 lokala företagare möjligheten att utvärdera företagsklimatet i Gävle. Förra året svarade blott 170 företag från Gävle på enkäten, då kommunen tappade ytterligare 13 placeringar på listan och slutade på 252:a plats. Inte mer än 22,9 procent av de svarande företagarna ansåg då att företagsklimatet i kommunen var bra, vilket är en väldigt låg siffra jämfört med i många andra kommuner. Kan det låga deltagandet möjligtvis vara en faktor som bidrar till den negativa bilden av attityderna till näringslivet i Gävle?

För att nå sin högt uppsatta målsättning att skapa ett företagsklimat i Gävle som skiljer sig så pass mycket från den bild som många lokala företagare idag har, har kommunen tagit fram en åtgärdsplan. Gävle kommun vill bland annat stimulera entreprenörskap, uppfinnande och kompetens. Detta ska åstadkommas genom att ta tillvara på olika former av kompetens, utveckla utbildningen på Högskolan i Gävle, satsa mer på forskning och utveckling samt skapa positiva attityder till entreprenörskap och utbildning.

Shopping som hobby

Alla människor har någon slags hobby här i livet. Vissa av dessa fritidssysselsättningar kan skilja sig ganska mycket åt från de som är lite vanligare. En hobby kan till exempel vara att man samlar frimärken, läser en bok eller ägnar sig åt någon annan avkopplande aktivitet. Att shoppa kan för vissa människor vara en rolig och avstressande sysselsättning att ägna sig åt på fritiden, medan andra upplever att det är stressande och/eller jobbigt att shoppa. Oavsett vad man själv tycker, kan shopping på nätet förutom att vara avkopplande även vara bekvämt och tidsbesparande. Även om global industri blir allt större, väljer ändå flera konsumenter att handla svenskt.

Den uppenbara anledningen till att allt fler shoppar på sin fritid och mer eller mindre betraktar shoppingen som en hobby, kan ha att göra med att våra liv på olika sätt har förändrats under de senaste åren. Förr köpte vi bara produkter när vi behövde dem. Vi köpte aldrig i princip värdelösa produkter för skojs skull. Idag konsumerar vi dock produkter i en betydligt högre grad än vad vi tidigare gjort. Våra moderna konsumtionsvaror i kombination med en mer sofistikerad marknadsföring uppmuntrar oss att bara fortsätta shoppa. Shoppingen har idag ersatt vissa andra aktiviteter som vi tidigare hade som hobby. Är detta en positiv eller negativ utveckling?

Positiva och negativa aspekter av shoppingen

Huruvida den utveckling där vi ökar vår konsumtion är positiv eller negativ är en fråga utan ett tydligt svar. Shoppingen är som ett tveeggat svärd, där den faktiskt har vissa positiva effekter. En positiv effekt är att man känner sig lycklig och förväntansfull när man köper en ny produkt. Om man känner sig nedstämd kan man därför muntra upp sig själv på ett enkelt sätt genom att shoppa. Efter en tur till det lokala köpcentret eller några butiker på nätet har man kommit på andra tankar. Shoppingen kan även göra att vissa personer känner sig rikare och mer mäktiga.

Å andra sidan har shoppingen även en lite mörkare sida. För det första spenderar vi svenskar en hel del pengar på att köpa helt onödiga produkter. Shoppingen tar dessutom en hel del tid av det begränsade antal timmar vi förfogar över varje dag, vecka, månad och år. I en värld där allt runt omkring oss snurrar i en allt snabbare hastighet, räknas varje timme och minut. Därför kan en ökad shopping leda till att man får mindre tid över till andra aktiviteter såsom träning, bio eller kvalitetstid tillsammans med vänner och familj. Det viktiga är att skapa en balans mellan shoppingen och andra fritidsaktiviteter.

Kulturväxter studeras

Att det finns växter i vår natur som är föregångare till läkemedel är allmänt känt. Vi kan plocka örter i skog och mark för att uppnå samma effekt som av diverse mediciner på apoteket. Faktum är att flertalet läkemedel är syntetiskt framställda motsvarigheter till de naturligt förekommande grödorna. Vissa av dessa har genom året dragits med rykten som försvårat spridning och användning. Detta gäller även kulturväxter från andra områden. Däribland cannabis vilken har ett rikt antal användningsområden.

CBD för bra hälsa

När man började forska på cannabis och effekter av CBD olja, hittade man det endocannabinoida nervsystemet. Detta har medfört ett nytt intresse för forskning om denna växt. I flera länder medicinerar man diverse åkommor med CBD olja och resultaten är positiva. I Sverige har det funnits en restriktiv hållning som i viss mån hindrat marknadsföring och försäljning av CBDolja. I takt med att man kommer längre i studier, och till följd av att svensk CBDolja är THC-fri, förbättras situationen.

Vill man använda sig av CBD olja som inte har någon förekomst av THC är de svenska produkterna att föredra. Denna olja är vattenlöslig och utvinns ur svensk industrihampa. I och med att det bara är THC som är olaglig att producera och sälja i Sverige, kan man genom valet av hampa komma under gränsen. De flesta CBD oljor som finns tillgängliga på den svenska marknaden garanterar en mycket låg halt av THC. Vill man vara säker kan man dock välja helt THC-fri CBD olja. Den senare är dessutom tillverkad helt och hållet inom Sverige vilket innebär färre transporter och klart mindre utsläpp än vid import.

För den som är intresserad av hampa finns denna sida.

Bra kosttillskott för träning

Att träna och ha ett aktivt liv innebär en hel del omställning gentemot ett stilla jobb och fritid i soffrummet. Allt ifrån sovrutiner till kost spelar in och har tydlig effekt på livet i helhet. När man börjar ta hand om kroppen är det tydligt att näringen krävs fullt ut. Den som är aktiv flera dagar i veckan kan dessutom få ett ökat behov av såväl spårämnen som mineraler. Allt för att kroppen skall fungera optimalt och klara av de belastningar som kommer på köpet.

Att botanisera i kostens värld är inte enkelt och det finns en uppsjö preparat som faktiskt i det hela saknar evidens för sin effekt. Någonting man dock kan utgå ifrån är att näringsämnen och verifierade klassiker faktiskt ger resultat! När det gäller kosttillskott för träning är tillskott av vitaminer, magnesium, zink, mineraler och protein bra val! Det går att hitta tydliga studier som verifierar dess funktion och man känner snabbt av effekten när man supplementerar med dessa som grund.

Fett och mineral

Det finns mycket som är nyttigt i rätt dos. Att helt undvika fett eller kolhydrater kan vara skadligt för kroppen. Dock bör man alltid tänka på hur mycket man äter och av vad. Fettsyror som omega 3, 6 och 9, har en rad funktioner i kroppen och är i viss mån en grundstomme för bra hormonbalans. Fet fisk bör däremot inte utgöra hela kosten. Kolhydrater krävs för att man skall orka prestera och fungera optimalt. Dock är rena kolhydratsrätter sällan någonting att prioritera.

Vill man köpa bra kosttillskott har man tillfälle att komplettera en undermålig måltid med specifika komponenter. Allt för att uppnå en stabil sammansättning där fokus ligger på variation och nutrition. Oavsett målsättning kan det också vara bra att hålla koll på kalorier. När man äter mycket fett skall man ha i bakhuvudet att detta innehåller en hel del kalorier. Kokosolja och jordnötssmör är mycket bra ingredienser i en varierad kost. Dock skall man hålla koll på kalorimängden för att inte få onödig fettinlagring. Länken går till en artikel om kosttillskott och träning. Här finns en hel del intressant att ta del av för dig som aktiv individ!