Att det finns växter i vår natur som är föregångare till läkemedel är allmänt känt. Vi kan plocka örter i skog och mark för att uppnå samma effekt som av diverse mediciner på apoteket. Faktum är att flertalet läkemedel är syntetiskt framställda motsvarigheter till de naturligt förekommande grödorna. Vissa av dessa har genom året dragits med rykten som försvårat spridning och användning. Detta gäller även kulturväxter från andra områden. Däribland cannabis vilken har ett rikt antal användningsområden.

CBD för bra hälsa

När man började forska på cannabis och effekter av CBD olja, hittade man det endocannabinoida nervsystemet. Detta har medfört ett nytt intresse för forskning om denna växt. I flera länder medicinerar man diverse åkommor med CBD olja och resultaten är positiva. I Sverige har det funnits en restriktiv hållning som i viss mån hindrat marknadsföring och försäljning av CBDolja. I takt med att man kommer längre i studier, och till följd av att svensk CBDolja är THC-fri, förbättras situationen.

Vill man använda sig av CBD olja som inte har någon förekomst av THC är de svenska produkterna att föredra. Denna olja är vattenlöslig och utvinns ur svensk industrihampa. I och med att det bara är THC som är olaglig att producera och sälja i Sverige, kan man genom valet av hampa komma under gränsen. De flesta CBD oljor som finns tillgängliga på den svenska marknaden garanterar en mycket låg halt av THC. Vill man vara säker kan man dock välja helt THC-fri CBD olja. Den senare är dessutom tillverkad helt och hållet inom Sverige vilket innebär färre transporter och klart mindre utsläpp än vid import.

För den som är intresserad av hampa finns denna sida.

Kulturväxter studeras

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *