Det råder ingen större brist på jobb för den som är utbildad sjuksköterska men däremot är det många som vittnar om mycket att göra, mycket övertid och dåliga villkor. Att vara anställd medför en viss trygghet men det är också svårt att påverka den egna arbetssituationen. För en sjuksköterska som är öppen för att prova något nytt finns möjlighet att arbeta för ett bemanningsföretag – något som kan ge både mer frihet och bättre lön.

Sök jobb som sjuksköterska hos bemanningsföretag

Det finns gott och sjuksköterskor som vittnar om dåliga arbetsvillkor och säkert lika många som verkligen brinner för sitt arbete och inte vill byta bana. Ett alternativ för den som fortsatt vill ha ett jobb som sjuksköterska är att söka sig till ett bemanningsföretag i stället för en ”vanlig” arbetsgivare.

Det är enkelt och fungerar ungefär som att söka ett vanligt jobb som sjuksköterska:

  • Hitta ett passande företag – i Sverige finns flera bemanningsföretag inom vårdsektorn. Sök på nätet för att se hur utbudet ser ut och välj ut en eller ett par som känns intressanta.
  • Skicka in en intresseanmälan – Hos åtminstone ett par av företagen finns möjligheten att skicka in en intresseanmälan direkt på nätet.
  • Företaget genomför kontroller – Företaget genomför noggranna kontroller innan någon anställs, vilka görs bland annat mot IVO och tidigare arbetsgivare.
  • Kontakt och intervju – Företaget tar kontakt med den som har lämnat en intresseanmälan för intervju, frågor och annat som känns viktigt för båda parter inför ett eventuellt samarbete.

Det är relativt lätt att få jobb som sjuksköterska hos ett bemanningsföretag – det brukar finnas gott om uppdrag och behovet är stort runt om i mer eller mindre hela landet. En sjuksköterska som väljer att registrera sig får tillgång till alla tillgängliga uppdrag och kan på så sätt själv välja vilka jobb som ska utföras.

Vilka är fördelarna med att arbeta för ett bemanningsföretag?

En av dom stora fördelarna med att arbeta som sjuksköterska via ett bemanningsföretag är att det finns större möjligheter att påverka den egna arbetssituationen. En annan fördel är att det i regel ger bättre betalt och flera som valt den här vägen arbetar mindre än tidigare men får ändå mer pengar på kontot varje månad.

Det ger kort och gott mer frihet och det är sjuksköterskorna själva som väljer bland dom tillgängliga uppdragen.

Sök jobb som sjuksköterska – via bemanningsföretag