Funderar du på att söka jobb hos ett assistansbolag? Bor du i en större stad, Stockholm eller Göteborg till exempel (i synnerhet Stockholm) har du många olika arbetsgivare att gå till. Vad du kan få i lön och vilka arbetsvillkor som råder, däribland anställningsformer, kommer att variera beroende på varåt du söker dig. I den här texten talar vi om de anställningsformer som är vanligast att assistansbolag använder sig av.

Visstidsanställning

Visstidsanställning, så länge som uppdraget varar, är den mest förekommande anställningsformen inom personlig assistans överlag. Anställda hos assistansbolag som arbetar regelbundet med schema är normalt visstidsanställda. Uppsägning kan då ske på grund av särskilda skäl, om brukaren väljer att inte anlita bolaget längre eller om brukaren går bort. ”Särskilda skäl” kan till exempel vara att assistansbolaget inte kan garantera assistansens säkerhet och kvalitet, eller att brukare och assistent inte längre fungerar tillsammans. I sådana fall är uppsägningstiden på mellan två veckor och en månad.

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställningar används för fasta tjänster, och uppsägningstid är då minst en månad och stiger ju längre man arbetar. En anställd med tillsvidareanställning kan enbart sägas upp om det finns sakliga skäl för det. Det kan till exempel vara arbetsbrist eller att assistenten missköter arbetet på ett allvarligt sätt. Här finns det regler om i vilken turordning de anställda får sluta i, samt lön under uppsägningstiden. Det här kan hittas i olika kollektivavtal.

Vikariat

Att vara anställd under ett vikariat hos ett assistansbolag är ganska vanligt, i såväl större städer som Stockholm som i mindre städer och orter i landet. Som vikarie fyller man en namngiven persons plats tillfälligt, det kan till exempel vara för att den personen är sjukskriven eller är på semester. Skulle den frånvarande personen behöva längre tid från arbetet, kan ett vikariat förlängas. Däremot kan du behöva lämna din plats som vikarie tidigare än överenskommet, om ordinarie personal återvänder till arbetet tidigare än väntat.

Timanställning

En timanställd assistent arbetar vid särskilda tillfällen. När dessa tillfällen ska ske kommer arbetsgivare och assisten överens om på förhand. Vanligt är att det kan vara på ganska kort varsel, eftersom behovet kan uppstå när någon blir sjuk till exempel.

Anställningsformer i assistansbolag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *