För 20 år sedan började branschorganisationen Svenskt Näringsliv att mäta de 290 kommunernas företagsklimat. Då var antalet kommuner som aktivt arbetade med näringslivsfrågor betydligt färre än idag. Nu är organisationens undersökning en viktig del av kommunernas arbete för att främja det lokala näringslivet.

Frågorna i undersökningen förändras något över tid, vilket gör att de områden som berörs är alltid aktuella. Undersökningen syftar till att framhäva de skillnader som finns mellan olika kommuner, belysa positiva exempel på kommuner med gott företagsklimat och bidra till att skapa en diskussion i kommunerna. Gävle kommun är naturligtvis väldigt medvetna om att näringslivet i Gävle är negativt inställda till det företagsklimat som idag råder i kommunen.

I sin målsättning “Vision 2025” sätter Gävle kommun upp en målsättning för det lokala företagsklimatet: år 2025 ska Gävle vara en av de mest attraktiva platserna för svenska företagare. Om man ska tro Svenskt Näringslivs undersökning, där Gävle placerar sig i det absoluta bottenskiktet bland landets 290 kommuner, finns det en hel del som måste göras för att målsättningen ska kunna nås.

Lågt intresse i Gävle för Svenskt Näringslivs enkät

Under perioden januari-april 2017 har 400 ledamöter i kommunfullmäktige i Gävle kommun samt 2 000 lokala företagare möjligheten att utvärdera företagsklimatet i Gävle. Förra året svarade blott 170 företag från Gävle på enkäten, då kommunen tappade ytterligare 13 placeringar på listan och slutade på 252:a plats. Inte mer än 22,9 procent av de svarande företagarna ansåg då att företagsklimatet i kommunen var bra, vilket är en väldigt låg siffra jämfört med i många andra kommuner. Kan det låga deltagandet möjligtvis vara en faktor som bidrar till den negativa bilden av attityderna till näringslivet i Gävle?

För att nå sin högt uppsatta målsättning att skapa ett företagsklimat i Gävle som skiljer sig så pass mycket från den bild som många lokala företagare idag har, har kommunen tagit fram en åtgärdsplan. Gävle kommun vill bland annat stimulera entreprenörskap, uppfinnande och kompetens. Detta ska åstadkommas genom att ta tillvara på olika former av kompetens, utveckla utbildningen på Högskolan i Gävle, satsa mer på forskning och utveckling samt skapa positiva attityder till entreprenörskap och utbildning.

Svenskt Näringsliv bedömer Gävles företagsklimat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *